%10
True
Doğal Kuru İncir
1 Kg
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Hoşaflık Kabuk Kaysı
1 Kg
KDV Dahil 40KDV Dahil 35,99
%10
True
Çekirdeksiz Kuru Üzüm
1 Kg
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
Besni Üzüm
1 Kg
KDV Dahil 45KDV Dahil 40,49
%10
True
Siyah Üzüm
1 Kg
KDV Dahil 40KDV Dahil 35,99
%10
True
Kuru Erik
1 Kg
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
Siyah Özbek Üzümü
1 Kg
KDV Dahil 60KDV Dahil 53,99
%10
True
Yaban Mersini
1 Kg
KDV Dahil 90KDV Dahil 80,99
%10
True
Kuru Sarı Kayısı
1 Kg
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Yer Kirazı
1 Kg
KDV Dahil 60KDV Dahil 53,99
%10
True
Kudüs Hurması
1 Kg
KDV Dahil 130KDV Dahil 116,99
%10
True
Kuru Siyah Kayısı(Gün Kurusu)
1 Kg
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Medine Hurması(Mebrun)
1 Kg
KDV Dahil 90KDV Dahil 80,99
%10
True
Kuru Ananas
1 Kg
KDV Dahil 80KDV Dahil 72
%10
True
Kuru Mango
1 Kg
KDV Dahil 80KDV Dahil 72
%10
True
Cennet Hurması
1 Kg
KDV Dahil 60KDV Dahil 53,99