%10
True
Kahve Kreması
400 Gr
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
Filtre Kahve
1 Kg
KDV Dahil 135KDV Dahil 107,99
%10
True
Espresso Kahve
1 Kg
KDV Dahil 135KDV Dahil 121,49
%10
True
Cappuccino
400 Gr
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
Salep
400 Gr
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
3ü1 Arada
400 Gr
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
2si1 Arada
400 Gr
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
Kakuleli Türk Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 55KDV Dahil 49,49
%10
True
Tarçınlı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Antep Fıstıklı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Sıcak Çikolata
400 Gr
KDV Dahil 45KDV Dahil 40,49
%10
True
Klasik Dibek Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Klasik Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Klasik Dibek Kahvesi
200 Gr
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
Muzlu Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Kakuleli Süryani Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 110KDV Dahil 99
%10
True
Kakuleli Süryani Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 55KDV Dahil 49,49
%10
True
Kakuleli Süryani Kahvesi
200 Gr
KDV Dahil 32KDV Dahil 28,8
%10
True
Çilekli Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Portakallı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Cevizli Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Fındıklı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Türk Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Türk Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Türk Kahvesi
200 Gr
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
Bademli Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Türk Kahvesi
250 Gr
KDV Dahil 35KDV Dahil 31,5
%10
True
Çikolatalı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Çikolatalı Türk Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 60KDV Dahil 53,99
%10
True
Gül Lokumlu Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Menengiç Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 60KDV Dahil 53,99
%10
True
Menengiç Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
Menengiç Kahvesi
200 Gr
KDV Dahil 20KDV Dahil 18
%10
True
Classic Granül Kahve
100 Gr
KDV Dahil 20KDV Dahil 18
%10
True
Gold Granül Kahve
100 Gr
KDV Dahil 20KDV Dahil 18
%10
True
Gül Lokumlu Türk Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 55KDV Dahil 49,49
%10
True
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 100KDV Dahil 89,99
%10
True
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 50KDV Dahil 45
%10
True
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi
200 Gr
KDV Dahil 30KDV Dahil 26,99
%10
True
Damla Sakızlı Türk Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 55KDV Dahil 49,49