%5
True
Sade Dibek Kahvesi
900 Gr
KDV Dahil 55,00KDV Dahil 52,25
%5
True
Bademli Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 37,00KDV Dahil 35,15
%5
True
Çikolatalı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 38,50KDV Dahil 36,58
%5
True
Fındıklı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 37,00KDV Dahil 35,15
%5
True
Damla Sakızlı Dibek Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 60,00KDV Dahil 57,00
%5
True
Cevizli Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 37,00KDV Dahil 35,15
%5
True
Muzlu Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 37,00KDV Dahil 35,15
%5
True
Portakallı Dibek Kahvesi
400 Gr
KDV Dahil 37,00KDV Dahil 35,15
%5
True
Sade Türk Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 50,00KDV Dahil 47,50
%5
True
Damla Sakızlı Türk Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 50,00KDV Dahil 47,50
%5
True
Kakuleli Süryani Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 50,00KDV Dahil 47,50
%5
True
Menengiç Kahvesi
800 Gr
KDV Dahil 45,00KDV Dahil 42,75
%5
True
Classic Kahve
1 Kg
KDV Dahil 85,00KDV Dahil 80,75
%5
True
Gold Kahve
1 Kg
KDV Dahil 105,00KDV Dahil 99,75